PROFIT TABELA

Rezultati ne Lažu -
Uvid u sve naše tikete

Za razliku od drugih tipstera, mi vam naše rezultate predstavljamo bez laži. Profit tabela prikazuje svaki odigran tiket kao i rezultat za svaki dan, mesec i godinu.
Od početka nam je cilj bio da budemo 100% transparentni i da sve pokazujemo onako kako jeste. Zbog toga sada imamo ogromnu zajednicu koja ima poverenja u nas.
Vaš Flex Team.

2022. Godina

DanKvotaUlogProfit
17.
1.35
5%+1.75%
17.
1.80
5%+4%
17.
1.65
5%+3.25%
17.
1.62
5%-5%
18.
1.35
5%+1.72%
18.
1.65
5%+3.25%
18.
1.90
5%+4.5%
18.
1.80
5%+4%
19.
1.50
5%+2.5%
19.
1.56
5%+2.8%
19.
1.55
5%+2.75%
19.
1.85
5%-5%
20.
1.93
5%-5%
20.
1.80
5%-5%
20.
2.5
5%-5%
20.
1.80
5%+4%
21.
1.77
5%-5%
22.
2.2
5%-5%
22.
1.65
5%-5%
23.
1.48
5%+2.25%
23.
1.35
5%+1.75%
23.
1.35
5%-5%
23.
1.35
5%+1.75%
23.
1.42
5%+2.1%
23.
1.58
5%+2.9%
23.
1.73
5%+3.65%
23.
1.65
5%+3%
23.
1.70
5%+3.5%
24.
1.2
5%+1%
24.
1.2
5%+1%
24.
1.40
5%-5%
25.
1.45
5%-5%
25.
1.62
5%+3.1%
26.
1.92
5%+4.6%
26.
1.55
5%+2.75%
26.
4
5%+15%
27.
1.17
5%0.85%
27.
1.4
5%-5%
27.
3.5
5%-5%
28.
1.6
5%-5%
28.
1.8
5%+4%
28.
1.67
5%+3.35%
29.
1.58
5%+2.9%
30.
1.5
5%+2.5%
30.
3
5%+10%
30.
1.45
5%+2.25%
DanKvotaUlogProfit
1.
2.08
5%-5%
1.
1.73
5%-5%
1.
1.38
5%+1.9%
1.
1.67
5%+3.35%
1.
1.52
5%-5%
1.
1.33
5%+1.65%
2.
1.68
5%-5%
3.
1.51
5%+2.25%
3.
1.85
5%+4.25%
4.
1.65
5%+3.25%
4.
1.91
5%+4.55%
4.
1.5
5%-5%
5.
1.91
5%+4.55%
6.
1.41
5%+2%
6.
1.5
5%+2.5%
7.
2.08
5%+5.4%
7.
1.45
5%+2.25%
8.
1.51
5%+2.55%
8.
1.34
5%+1.7%
9.
3.07
5%+10.35%
10.
1.47
5%+2.35%
11.
1.45
5%+2.25%
11.
1.32
5%+1.6%
11.
1.47
5%+2.35%
12.
2.7
5%-5%
13.
2.055
5%+5.3%
13.
1.47
5%+2.35%
14.
1.55
5%2.75%
15.
1.75
5%+3.75%
15.
2.55
5%+7.55%
16.
3.10
5%-5%
17.
1.4
5%+2%
18.
1.78
5%+3.9%
19.
2.50
5%-5%
20.
1.70
5%-5%
21.
1.65
5%+3.25%
21.
1.80
5%-5%
22.
1.20
5%+1%
22.
1.45
5%-5%
22.
2.5
5%-5%
23.
1.65
5%+3.25%
24.
1.58
5%+2.9%
24.
2.3
5%-5%
25.
1.43
5%+2.15%
25.
1.71
5%+3.55%
26.
1.74
5%+3.7%
27.
1.69
5%-5%
28.
2.50
5%-5%
28.
1.50
5%-5%
29.
1.50
5%+2.5%
30.
1.56
5%-5%
DanKvotaUlogProfit
1.
1.53
5%+2.65%
1.
1.60
5%+3%
2.
1.62
5%-5%
3.
1.68
5%-5%
4.
1.85
5%-5%
4.
1.37
5%+1.85%
5.
1.20
5%+1%
5.
1.50
5%+2.5%
6.
1.55
5%+2.75%
6.
1.25
5%-5%
7.
1.85
5%+4.25%
8.
1.55
5%+2.75%
9.
1.71
5%+3.55%
10.
1.66
5%-5%
11.
1.51
5%+2.55%
12.
1.67
5%-5%
13.
1.58
5%+2.9%
13.
2.71
5%-5%
14.
1.50
5%-5%
14.
1.60
5%-5%
15.
1.45
5%+2.25%
16.
1.82
5%+4.1%
17.
1.63
5%-5%
17.
1.71
5%+3.55%
18.
1.53
5%+2.65%
19.
1.47
5%-5%
19.
1.60
8%+4.8%
20.
1.80
5%+4%
21.
1.78
5%+3.9%
22.
2.35
5%-5%
22.
5.0
5%-5%
23.
1.50
5%+2.4%
24.
1.71
5%+3.55%
24.
1.65
5%-5%
26.
1.40
5%-5%
27.
1.55
5%-5%
28.
1.50
5%+2.5%
29.
1.70
5%-5%
30.
1.48
5%-5%
DanKvotaUlogProfit
1.
1.47
5%+2.35%
2.
2.0
5%+5%
3.
2.40
5%-5%
3.
2.40
5%-5%
4.
1.97
5%+4.8%
6.
1.56
5%-5%
7.
1.57
5%+2.85%
8.
1.25
5%-5%
8.
1.78
5%+3.9%
9.
1.70
5%-5%
10.
1.7
5%+3.5%
10.
1.48
5%-5%
10.
2.62
5%+8.1%
11.
1.50
5%-5%
11.
3.42
3%-3%
12.
2.10
5%+5.5%
12.
2.06
5%+5.3%
13.
1.67
5%-5%
13.
4.0
2%-2%
14.
1.89
5%+4.45%
15.
1.72
5%-5%
15.
2.17
5%+5.85%
16.
1.65
5%+3.25%
17.
1.80
5%-5%
18.
1.50
5%+2.5%
18.
1.43
5%+2.15%
19.
1.73
5%+3.65%
19.
1.80
5%+4%
20.
1.47
5%+2.35%
21.
2.30
2.5%+3.25%
21.
1.95
2.5%-2.5%
22.
1.53
4%+2.12%
22.
2.15
4%-4%
23.
1.58
5%-5%
24.
1.64
5%+3.2%
24.
1.90
5%-5%
24.
2.15
5%+5.75%
25.
1.47
5%+2.35%
27.
1.55
5%-5%
27.
1.40
5%+2%
28.
1.95
3%+2.85%
29.
1.95
3.5%+3.3%
30.
1.85
3%-3%
DanKvotaUlogProfit
2.
2.65
3.5%-3.5%
3.
1.42
5%+2.1%
3.
1.63
5%+2.9%
4.
1.93
3%+2.79%
5.
1.74
5%+3.7%
6.
1.69
5%-5%
6.
2.0
3.5%-3.5%
6.
1.70
2%-2%
7.
2.50
5%-5%
7.
2.03
8%-8%
8.
2.7
5%-5%
9.
1.70
10%+7%
9.
2.4
5%+7%
10.
2.61
5%+8.05%
11.
1.80
5%+4%
12.
2.46
3%-3%
13.
1.47
5%+2.35%
14.
1.53
5%+2.65%
15.
1.58
4%-4%
16.
1.60
5%-5%
17.
1.56
5%-5%
17.
2.4
3%-3%
19.
1.60
5%+3%
19.
2.30
5%-5%
20.
1.42
10%-10%
20.
1.91
7%+6.3%
21.
1.58
10%-10%
21.
1.86
10%+8.6%
21.
1.45
15%+6.75%
23.
1.80
20%-20%
23.
7.5
2%+13%
24.
1.60
25%-25%
25.
2.0
15%+15%
26.
1.7
15%+10.5%
27.
2.10
5%+5.5%
28.
2.03
12%+12.36%
28.
1.40
15%+6%
29.
1.74
5%-5%
30.
1.84
6%+5.04%
31.
1.60
6%+3.6%
DanKvotaUlogProfit
1.
1.40
6%-6%
2.
1.77
10%+7.7%
2.
1.50
7%-7%
3.
1.52
10%+5.2%
3.
1.60
8%+4.8%
4.
1.50
7%+3.5%
4.
1.52
14%+7.28%
4.
1.50
10%+5%
4.
1.50
8%-8%
5.
1.75
11%+8.25%
5.
1.47
8%+3.75%
6.
1.80
8%+6.4%
6.
1.60
9%-9%
6.
1.50
6%+3%
6.
1.50
6%+3%
6.
1.50
6%-6%
7.
1.47
14%+6.58%
7.
1.80
12%+9.6%
7.
1.85
7%+5.95%
8.
1.53
12%+6.36%
8.
1.45
12%-12%
8.
1.52
7.5%+3.9%
8.
1.42
11%+4.62%
8.
13
0.6%-0.6%
10.
1.85
7%-7%
10.
1.72
12%+8.64%
10.
1.53
12%-12%
10.
1.74
7.5%+5.55%
10.
1.72
7%+5.04%
10.
1.52
11%+5.72%
11.
1.53
7.5%+3.97%
11.
1.85
7%-7%
11.
1.50
13%+6.5%
12.
1.80
7%+5.6%
12.
1.55
7%+3.85%
13.
1.65
7%+4.55%
13.
1.45
12%-12%
13.
1.70
7%+4.9%
13.
1.48
12%+5.76%
14.
1.75
7.5%-7.5%
14.
1.62
12%+7.44%
14.
1.62
7%+4.32%
14.
1.77
10%+7.7%
14.
1.77
7%-7%
14.
1.50
11%+5.5%
14.
1.70
11%+7.7%
15.
1.50
7%-7%
15.
1.77
7%-7%
15.
1.70
7%+4.9%
15.
5.78
4.5%-4.5%
15.
2.06
7%+7.42%
16.
1.70
7.5%-7.5%
16.
1.48
7.5%+3.6%
16.
1.67
13%+8.71%
16.
1.48
7.5%-7.5%
16.
2.79
10%-10%
17.
1.57
7.5%+4.27%
17.
3.49
4.5%-4.5%
17.
1.57
12%+6.84%
17.
1.78
7%+5.46%
17.
1.60
7%+4.2%
18.
1.82
7.5%-7.5%
18.
1.50
12%-12%
18.
5.21
3.5%-3.5%
19.
1.55
7.5%+4.125%
19.
1.55
7%+3.85%
19.
1.63
7.5%-7.5%
19.
1.80
7.5%+6%
20.
1.55
10%-10%
20.
1.52
7.5%+0%
20.
1.55
7.5%-7.5%
20.
3.30
4.5%-4.5%
20.
1.53
11%-11%
20.
1.75
7.5%+5.625%
20.
1.65
7.5%+4.875%
21.
4.06
6%-6%
21.
1.48
13%-13%
21.
1.45
13%-13%
21.
1.53
7.5%+3.97%
21.
1.70
7%-7%
21.
1.70
20%-20%
21.
1.43
13%+5.59%
22.
1.70
7.5%+5.25%
22.
1.63
7.5%-7.5%
22.
2.80
5%-5%
22.
1.45
25%-25%
22.
1.60
13%-13%
23.
1.50
11%+5.5%
23.
3.92
4%-4%
23.
3.75
30%+82.5%
23.
4.0
3%-3%
25.
1.60
10%-10%
26.
1.61
5%+3.05%
27.
1.39
14%-14%
28.
1.55
10%+5.5%
28.
2.70
3%+5.1%
DanKvotaUlogProfit
1.
1.65
16%+10.4%
3.
1.53
6%+3.18%
4.
1.70
15%+10.5%
6.
1.93
8%-8%
6.
3.69
4%-4%
6.
1.95
10%+9.5%
8.
1.60
6%-6%
9.
1.50
30%+15%
9.
8.50
2%-2%
11.
1.60
7%-7%
12.
1.63
15%+9.45%
13.
1.55
6%+3.3%
16.
1.42
8%+3.36%
18.
1.58
6%-6%
18.
2.0
10%+10%
19.
1.62
8%+4.96%
20.
1.62
7%+4.34%
21.
1.62
20%+12.4%
21.
2.30
6%+7.8%
23.
2.03
5%+5.15%
25.
1.45
7%+3.15%
27.
1.47
12%-12%
27.
1.40
17%-17%
27.
2.45
4%-4%
28.
1.43
25%+10.75%
28.
2.25
10%-10%
29.
1.70
10%+7%
DanKvotaUlogProfit
1.
2.03
15%-15%
2.
1.70
6%-6%
2.
1.70
10%+7%
2.
1.96
7%+6.72%
3.
1.68
7%+4.76%
3.
1.66
7%+4.62%
4.
1.76
12%+9.12%
5.
1.57
7%+3.99%
6.
1.85
8%-8%
6.
2.75
5%+8.75%
8.
3.03
3%-3%
8.
1.97
5%-5%
9.
2.07
4%-4%
10.
1.46
40%+18.4%
10.
1.89
5%+4.45%
12.
2.77
4%+7.08%
14.
1.85
4%+3.4%
14.
3.30
2%+4.6%
16.
1.43
11.89%-11.89%
16.
2.60
5%+8%
16.
2.15
3%+3.45%
17.
1.50
10%-10%
17.
2.10
8%-8%
17.
2.60
10%-10%
18.
1.48
30%+14.4%
18.
3.35
3%-3%
9.
3.15
3%-3%
19.
1.47
15%+7.05%
20.
2.13
6%-6%
20.
3.95
2%-2%
21.
1.40
12%+4.8%
21.
1.96
4%+3.84%
22.
1.42
5%-5%
22.
1.89
20%-20%
23.
2.25
34.54%+43.06%
24.
1.95
17.6%-17.6%
24.
1.73
30%-30%
25.
1.62
50%+31%
DanKvotaUlogProfit
1.
3.21
3.5%-3.5%
1.
1.50
15%-15%
2.
2.47
5%-5%
3.
1.93
10%+9.3%
4.
1.75
10%+7.5%
4.
1.40
20%+8%
5.
1.70
10%+7%
6.
1.47
35%+16.45%
8.
2.25
7%+8.75%
8.
5.20
0.8%-0.8%
9.
1.48
17%-17%
9.
1.85
9%+7.65%
10.
1.93
12%-12%
13.
1.40
30%+12%
13.
1.96
5%+4.8%
14.
1.85%
5%-5%
15.
1.62
13%+8.06%
16.
1.50
7%-7%
17.
1.66
11%-11%
18.
2.0
12%-12%
22.
1.38
40%+15.2%
22.
1.40
30%+12%
*

Profit tabela na našem sajtu odnosi se na admin premium grupu, kao i na grupu jakih uplata, na dovhat ruke imate čiste rezultate svake naše grupe.
Profit tabele na našoj sceni su u jako maloj meri zastupljene kod većine organizacija... Što je zaista tužno videti. Isto kao što je tužno videti da gomila njih prodaje narodu tikete koje ni sami ne isprate sa ulogom - a kada isprate to bude sa 5000 dinara.
Ne želim da omalovažavam nikoga, ali to je zaista smešno i tužno u isto vreme . Međutim širenjem svesti o ispravnijoj priči pokazivanjem profit, tabele pojavilo se i dosta organizacija koje je trenutno imaju. Ali još jedna tužna stvar je to što su one u 98% slučajeva pune lažnih prolaza i uspeha... Očigledno je da danas ljudi lako prodaju obraz i za 20e članarine...
Ono što sam želeo da kažem je PAZITE SE lažnih PROFIT TABELA određenih pojedinaca.
Ono što definitivno mogu da kažem za sebe je da to u Flex Team-u nećete nikada videti, a razlog za to je što je moja politika od kad postojim da svaki tiket ikada poslat u grupi i svaka poruka tu ostaju ZAUVEK. - Dakle u Flex Teamu sve što se ikada pošalje i što je poslato i pre 7 meseci možete pogledati listanjem grupe. IZ tog razloga šanse za bilo kakvu korekciju profit tabele NISU MOGUĆE. SAMO SUROVA ISTINA I REALNOST i to je ono što će nas uvek izdvajati. - Dok u isto vreme sve organizacije, čak i poznatije, nastoje ka tome da sve što su poslali jedan dan, već sledeći dan brišu iz grupe i vidokruga ljudi . TOGA NEMA U FLEX TEAMU!

Dozvolite da vam pomognem u izgradnji života i karijere iz snova svojim znanjem i veštinama u industriji sportskog klađenja.
Ovo je vaša prilika da radite sa najboljima u poslu i da se upustite u akciju.
Učlanite se u Flex Team. Rezultati ne lažu!
© 2024 Flex Team. All rights reserved.

Powered by LAN Digital